Bibelbiblioteket
BIBELN.ONLINE & SKJVB-PROJEKTET

Integritetspolicy

BIBELN.ONLINE & SKJVB-PROJEKTET

SKJVB-PROJEKTET

Gällande integritetspolicy inkluderar alla webbadresser som tillhör SKJVB-PROJEKTET, vilka hänvisas till denna sida.

 

SKJVB's integritetspolicy

Generellt

SKJVB.ONLINE äger och driver Projektet SKJVB helt privat. SKJVB vars ändamål är att översätta och lägga upp den Svenska översättningen av King James Bibeln på vår webbadress. Följande Integritetspolicy, gäller för besökare/läsare som besöker BIBELBIBLIOTEKET.SE ⎜ BIBELN.ONLINE ⎜  JESUSPAY.SE eller andra webbadresser som är associerade med SKJVB-projektet.


 • Informationsanvänding – SKJVB använder endast besökarens uppgifter för personlig kontakt och dessa delas inte ut till någon utomstående.

 • Skydd för e-handel – SKJVB har för närvarande inte någon e-handel.

 • Donationer – BIBELN.ONLINE är SKJVB Projektets donationssida och är endast till för frivilliga donationer och inga uppgifter samlas in om donationsgivaren, gåvan har inte heller några kopplingar till försäljning av varor, gentjänster eller åtaganden från vår sida. 

 • Tredjepartsinformation – SKJVB ålägger sig att inte sälja vidare dina personliga uppgifter.

 • Informationssäkerhet och spårning – De cookies SKJVB använder sig av krävs för några av funktionerna på vår webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra SKJVB´s tjänster till besökaren/läsaren.

 • Avregisteringsmetoder – SKJVB har för närvarande inte några utskick utan vi hänvisar besökaren att besöka SKJVB.INFO för att hålla sig underrättad om SKJVB projektet.

 • Samtycke  – Du kan välja att inte ta emot cookies, det kan dock medföra att du stöter på problem med funktionaliteten på skjvb.online. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.


Personuppgiftspolicy

SKJVB förbinder sig att följa Personuppgiftslagen (PuL) vars syfte är att skydda Konsumenternas personliga integritet. SKJVB värnar om den personliga integriteten och prioriterar därför i första hand alltid skyddet av all information du anförtror oss och givetvis följer vi de lagar och regler som finns angående sekretess för att skydda din integritet. 

På SKJVB kommer du som besökare INTE att utnyttjas med syfte eller praxis till någon somhelst insamling eller lagring av privat information. Om kontaktad kommer SKJVB inte att lämna ut besökarens person- kontaktuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs, som tvingande regler eller domstolsorder. SKJVB ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Frågor som ställs på denna hemsida är endast ämnad till egen reflektion och insikt baserad på Guds ord, Bibeln (KJV), Varken SKJVB.ONLINE™ eller BIBELN.ONLINE™ eller någon annan webbplats associerad med SKJVB-projektet frågar inte efter ditt svar, inte heller samlas några som helst svar in eller övrig information om dina personliga åsikter.


Cookies

SKJVB använder sig av cookies. När du besöker skjvb.online, eller tillhörande webbadress som är associerad till SKJVB Projektet, kan därför information lagras på din dator så att SKJVB webbadressen kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till skjvb.online mm. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies SKJVB använder sig av krävs för några av funktionerna på vår webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra SKJVB´s tjänster till besökaren/läsaren. 

Du kan välja att inte ta emot cookies, det kan dock medföra att du stöter på problem med funktionaliteten på skjvb.online. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.


Ändringar i vår personuppgiftspolicy

SKJVB kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om vår personuppgiftspolicy.

Innehållet av gällande hemsidor, men inte begränsad till SKJVB.ONLINE⎜BIBELN.ONLINE omfattas och skyddas av vår Gudagivna svenska yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469); religionsfrihetslag (1951:680).

OM BILDERNA

Vänligen notera att bilderna som förekommer på våra webbplatser är till för illustration, och bilderna kan ibland även föreställa andra Biblar än KJB eller SKJVB. Vi stöder dock inte användandet av andra Biblar än de som är baserade på Majoritetstexten; den korrekta texten som har en komplett Bibeltext (inga verser saknas). Bilderna på Biblarna är endast till för att illustrera t.ex. om att läsa Bibeln mm. Men vi stödjer självklart din rätt som läsare att själv avgöra vilken Bibel du läser, med hopp om att du upptäcker King James Bibeln, den Heliga Bibeln.

COPYRIGHT POLICY FÖR BILDER

Alla bilder som visas på våra icke-kommersiella webbplatser ägs av SKJVB.ONLINE ⎜ BIBELN.ONLINE eller med tillstånd från ägaren. I händelse av ett fel där du är ägare till en bild och känner att den används omedvetet, vänligen kontakta oss så att vi omedelbart kan ta bort den från vår webbplats. Vi har inte för avsikt att visa några upphovsrättsskyddade bilder.

Vill du ha Evigt Liv?Sveriges religionsfrihetslag
Sveriges religionsfrihetslag regleras främst genom Regeringsformen (RF), som är en del av Sveriges grundlag. Den innehåller bestämmelser om religionsfrihet och andra grundläggande fri- och rättigheter:
Regeringsformen (1974:152) - Kapitel 2, Grundläggande fri- och rättigheter
Artikel 1
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 
 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt i övrigt taga del av andras yttranden, 
 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för att utöva religion, 
 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstrationer på allmän plats, 
 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, 
 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."
Artikel 2
"Varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är likaså skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning för åskådningens gemensamma utövning."
Lag (1951:680) om religionsfrihet
Denna lag, även känd som Religionsfrihetslagen, fastställer specifikt att alla har rätt att fritt utöva sin religion och att ingen får tvingas att delta i religiösa aktiviteter eller bekänna sig till en viss tro.
Religionsfrihetslagen och Regeringsformen tillsammans säkerställer att individer i Sverige har rätt att fritt utöva sin religion utan inblandning från staten och att de är skyddade mot tvång i religiösa frågor.